Hrady v okolí
 Bratislavský kraj  Stav Okres
 Bratislavský hrad  hrad  Bratislava
 Devín  hrad  Bratislava
 Červený kameň  hrad  Senec
 Pezinský zámok  zámok  Pezinok
 Čeklís  zrúcanina  Senec
 Dračí zámok  zrúcanina  Malacky
 Biely Kameň  zrúcanina  Pezinok
 Plavecký hrad  zrúcanina  Malacky
 Pajštún  zrúcanina  Malacky
 Rusovce  kaštieľ  Bratislava
 Malinovo  kaštieľ  Senec
 Pezinok  mestské hradby  Pezinok
 Svätý Jur  mestské hradby  Pezinok
 Modra  kaštieľ a hradby  Pezinok
 Gerulata  rímske opevnenie  Bratislava
 Devínska nová Ves   zaniknutý - hradisko   Bratislava 
 Hédrevár  zaniknutý hrad  Pezinok
 Kuchyňa  zaniknutý hrad  Malacky
 Hradisko Neštich  zaniknutý hrad  Pezinok
 Starý zámok  zaniknutý hrad  Pezinok
 Stupavský hrad  zaniknutý hrad  Malacky
 Turna  zaniknutý hrad  Pezinok