Kontakt


V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne webovej stránky môžete napísať na e-mail: cestujeme@atlas.sk . Webová stránka nie je oficiálnou stránkou Bratislavského hradu a ani žiadnej zo spomínaných pamiatok. Bratislavský hrad spravuje Slovenské národné múzeum.