RedutaSúčasnosť:
Reduta je budova, v ktorej sídli Slovenská filharmónia. Každoročne sa tu konajú v jeseni Bratislavské hudobné slávnosti. Je postavená v elektickom štýle. Má 4 nadzemné podlažia a jedno podzemné podlažie.

História:
Výstavba Reduty prebiehala počas prvej svetovej vojny. Bola dokončená v roku 1919. V minulosti na jej mieste stála sýpka, ktorá časom stratila svoj význam a tak sa tam začala stavať Reduta. Konali sa tu estrády, zábavy a umelecké vystúpenia. Reduta v Bratislave patrila najskôr mestu, ale po druhej svetovej vojne bola znárodnená a odvtedy tam sídli Slovenská filharmónia.

Zastávka MHD: Nám. Ľ. Štúra

Fotky:

Pohľad od Hviezdoslavovho námestia:
Reduta - Bratislava


Od brehu Dunaja:
Reduta - Bratislava

Reduta - Bratislava